Politika e menaxhimit te ankesave

POLITIKA E MENAXHIMIT TE ANKESAVE

Ne Hotel Ali Pasha prioriteti yne eshte sherbimi i mysafireve tane dhe per kete arsye ne i marrim seriozisht mendimet dhe deshirat e mysafireve tane.

Hoteli yne garanton se do te trajtoje cdo ankese, vezhgim ose sugjerim per permiresim me respekt dhe maturi ne lidhje me mbrojtjen e te dhenave personale te mysafireve tane.

Qellimi yne eshte kenaqesia maksimale e pritjeve te mysafireve tane dhe menaxhimi efektiv i ankesave te mundshme qe mund te lindin gjate qendrimit ne Hotel Ali Pasha. Per menaxhimin efektiv te cdo ankese, ndiqet procedura e meposhtme.

Cdo mysafir i Hotel Ali Pasha ka te drejte te paraqese nje ankese duke ndjekur proceduren e meposhtme:

Fillimisht vizitori informon recepsionin e hotelit duke kerkuar nje zgjidhje te menjehershme per problemin.

Nese nje zgjidhje e menjehershme nuk eshte e mundur, ai ploteson formularin e posacem te ankeses qe gjendet ne recepsionin e hotelit, ne te cilin duhet te pershkruaje qarte problemin qe ka lindur.

Perndryshe, ai mund te dergoje nje mesazh ne adresen e emailit te hotelit info@alipashahotel.gr duke dhene detajet e rezervimit (emrin, daten e mberritjes dhe daten e ikjes dhe numrin e dhomes) si dhe nje pershkrim te qarte te ankeses, ne menyre qe problemi te mund te te zgjidhet dhe te rrise kenaqesine e mysafireve.

Ankesat e paraqitura qofte permes formularit te posacem ose ne menyre elektronike i percillen zyrtarit te komunikimit te hotelit, i cili i perpunon ato dhe ia drejton zgjidhjen e menjehershme departamentit perkates te hotelit.

Nje pergjigje zyrtare nga hoteli do te dergohet brenda 10 diteve.

Na Kontaktoni

  • Adresa: Hatzikosta 9, Janine
  • Telefon: (+30) 26510 22603
  • Celular: (+30) 6945451111
  • Email : info@alipashahotel.gr

INFORMACION KONTAKTI

Telefon :(+30) 26510 22603

MEDIAT SOCIALE

Hyni

PERFITONI NGA OFERTAT

Rezervimi Online